• YARIM ALTIN
  3.168,00
  % -0,47
 • AMERIKAN DOLARI
  16,3895
  % 0,12
 • € EURO
  17,6007
  % 0,63
 • £ POUND
  20,7432
  % 0,75
 • ¥ YUAN
  2,4364
  % -0,40
 • РУБ RUBLE
  0,2589
  % -6,20
 • BITCOIN/TL
  478320,204
  % -1,38
 • BIST 100
  2.424,45
  % 0,26
 • YARIM ALTIN
  3.168,00
  % -0,47
 • $ DOLAR
  16,3895
  % 0,12
 • € EURO
  17,6007
  % 0,63
 • £ POUND
  20,7432
  % 0,75
 • ¥ YUAN
  2,4364
  % -0,40
 • РУБ RUBLE
  0,2589
  % -6,20
 • BITCOIN
  478320,349
  % -1,38
 • BIST 100
  2.42
  % 0,26

Bir Şirket Yüzde 82 Oranında Bedelli Açıkladı

Bir Şirket Yüzde 82 Oranında Bedelli Açıkladı

Teknosa, yüzde 82 oranında bedelliye giderek sermayesini 201.000.000 TL’ye çıkarma kararı aldı

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Teknosa (#TKNSA), yüzde 82 oranında bedelli sermaye artırımına gitme kararı alındığını duyurdu.

Bugün (22 Şubat) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, mevcut sermayesi 110.000.000 TL olan şirketin sermayesini nakden 91.000.000 TL (yüzde 82 oranında) bedelli olarak artırarak 201.000.000 TL‘ye çıkarmasına karar verildi.

Bundan sonraki süreçte bedelli sermaye artırımı başvurusuyla ilgili SPK’nın kararı beklenecek.

Sermaye artırımı kararıyla ilgili şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi kapsamından çıkarılması ve gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlarıyla çıkarılmış sermayemizin mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçların kesinleşmesinin ardından belirlenmesine ve konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ve ihraç edilecek payların satış yöntemine ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına karar verilmişti.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında;

1) Şirketimizin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL’ye yükseltilmesine,

2) Artırılacak 91.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen 91.000.000 TL nominal değerli 9.100.000.000 adet hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine,

3) Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 3 TL olarak belirlenmesine,

4) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine,

5) Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 3 TL’den daha düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,

6) Payların ihracı için hazırlanacak İzahname’nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine,

7) Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların hak sahiplerine kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8) Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin 07.01.2021 tarihli ve 2042 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarısının 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek onaylanması ve akabinde ticaret siciline tescil edilmesi halinde, işbu Karar’ın tekemmül etmiş olduğunun kabulüne,

9) İşbu Karar’ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Anılan karar kapsamında, Şirketimizce gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımında ihraç ve halka arz edilecek 91.000.000 TL nominal değerli paylardan her 1 TL nominal değere isabet eden payların 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden satılması neticesinde, Şirketimizin bedelli sermaye artırımından en az 273 milyon TL brüt halka arz geliri elde edileceği öngörülmektedir. Halka arz gelirinin kullanım yerlerine ilişkin açıklama daha sonra ayrıca yapılacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

YORUMLAR YAZ